Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

Ik accepteer de privacyvoorwaarden

Individuele behandelen afval water

Een IBA is een waterzuiveringssysteem, toe te passen bij woningen die geen aansluiting hebben op de riolering. Het type IBA dat RTK levert, is een helofytenzandfilter. In dit biologische zuiveringssysteem gaat het toiletwater via een voorbehandeling in een septic tank naar de pompput. Het overige afvalwater stroomt via een vetafscheider naar de pompput. Deze pompt het water naar het filter. Eenvoudig gezegd bestaat dit filter uit zand en riet. Het gefilterde, gezuiverde water, gaat onderuit het filter door een controleput naar het lozingspunt. Dit bevindt zich in de sloot of in een nazuiveringsvijver.

 

 

 

 

 

 

Onderhoud IBA
Het jaarlijkse onderhoud aan een IBA, bestaat uit het controleren van de voorbehandeltank en de pompput, het reinigen van de pomp en het reinigen van de bevloeiingsleidingen. Om de 7 tot 10 jaar is het nodig de voorbehandeltank (septic tank) leeg te zuigen.

Over het onderhoud dat u zelf kunt verrichten, geeft RTK u graag advies.

Chat openen
Buiten werktijden en geen spoed app ons!